اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/05/31
11:57
📌وضعیت معامله بانکی‌ها ⬅️ #وبملت با قیمت 311 تومان افت بیش از 2 درصدی داشته و حجم معامله 50 میلیونی را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی 49 درصد و حقوقی 51 ...

📌وضعیت معامله بانکی‌ها⬅️ #وبملت با قیمت ۳۱۱ تومان افت بیش از ۲ درصدی داشته و حجم معامله ۵۰ میلیونی را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی ۴۹ درصد و حقوقی ۵۱ درصد⬅️ #وتجارت با افت بیش از ۲ درصدی برروی قیمت ۱۷۲.۸ تومان حجم معامله بیش از ۱۰۰ میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی ۷۷ درصد و حقوقی ۲۳ درصد⬅️ #وبصادر با قیمت ۱۷۱.۲ تومان افت بیش از ۱ درصدی داشته و دادوستد ۵۷ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است ؛خرید حقیقی ۵۶ درصد و حقوقی ۴۴ درصد⬅️ #دی با حجم معامله ۲۰۰ میلیونی برروی قیمت ۶۸.۳ تومان کاهش بیش از ۱ درصدی را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی ۸۰ درصد و حقوقی ۲۰ درصد⬅️ #وپارس دادوستد ۴۰ میلیون سهم را پشت سر گذاشته و با قیمت ۱۸۰.۹ تومان کاهش بیش از ۲ درصدی داشته است ؛خرید حقیقی ۴۷ درصد و حقوقی ۵۳ درصد⬅️ #وکار #سامان تنها نمادهای مثبت در گروه بانکی هستند.


⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0