صدای بورس
1401/05/31
16:59
کار ما اینه اول صبح سهم تو #منفی۵ معرفی میکنیم و بعد میبریمش تو #مثبت۵ میفروشیم اینجوری خیلی راحت روزانه بدون دردسر #۱۰درصد_سود_میکنیم🙄😁 میتونین ...

کار ما اینه اول صبح سهم تو #منفی۵ معرفی میکنیم و بعد میبریمش تو #مثبت۵ میفروشیماینجوری خیلی راحت روزانه بدون دردسر #۱۰درصد_سود_میکنیم 🙄😁میتونین یه هفته ب صورت آزمایشی از خدمات رایگان سبدگردانی استفاده کنید بعد ثبت نام کنید و کلی سود کنید👇👇👇😉❤️https://t.me/kafbesaghf


https://t.me/kafbesaghf

انتهای خبر

0
0