محسن حسنلو
1401/06/02
10:46
#غپینو آپدیت چنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در روند صعودی، رشد به هدف قیمتی مشخص شده را دارد و سهم ارزش ذاتی ۵۰۰۰ ریال را دارد. ...

#غپینوآپدیتچنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در روند صعودی، رشد به هدف قیمتی مشخص شده را دارد و سهم ارزش ذاتی ۵۰۰۰ ریال را دارد.
⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0