کارگزاری آبان
1400/08/12
10:07
📈بیمه ای ها نیز با برتری خریداران افزایش قیمت را تجربه می کنند. در این میان #بنو، #وتعاون و #وآفری با گرایش منفی داد و ستد می شوند.#اتکای تک نماد م...

📈بیمه ای ها نیز با برتری خریداران افزایش قیمت را تجربه می کنند. در این میان #بنو، #وتعاون و #وآفری با گرایش منفی داد و ستد می شوند.#اتکای تک نماد مورد توجه گروه است.


@aban_Sahamانتهای خبر

0
0