بااقتصاد
1401/01/13
10:41
اعلام مختصات قرارداد کشف پریمیوم بورس کالا برای روز ۱۵ فروردین

طرح ویژه وزارت صنعت از طریق قراردادهای کشف پریمیوم محصولات صنعتی و معدنی از ۱۵ فروردین و با عرضه ۱۲۰ هزار تن شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش در قالب ۱۰ قرارداد ۱۲ هزار تنی کشف پریمیوم تداوم می یابد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مختصات نخستین قرارداد کشف پریمیوم بورس کالا در سال جدید با عرضه ۱۲۰ هزار تن شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش در قالب ۱۰ قرارداد ۱۲ هزار تنی کشف پریمیوم برای روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه اعلام شد.


طرح ویژه وزارت صنعت از طریق قراردادهای کشف پریمیوم محصولات صنعتی و معدنی از ۱۵ فروردین و با عرضه ۱۲۰ هزار تن شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش در قالب ۱۰ قرارداد ۱۲ هزار تنی کشف پریمیوم تداوم می یابد.


براساس این گزارش، زمان معامله نهایی این قراردادها هم از دو خرداد آغاز و تا اول اسفند ادامه دارد. موعد تحویل نخستین قرارداد کشف پریمیوم سال جاری نیز ۷ خرداد و تحویل سایر قراردادها ۷ اسفند خواهد بود. تسویه معامله نهایی، نقدی بوده و مهلت تسویه کشف پریمیوم ۳ روز کاری بعد از معامله نهایی اعلام شده و طبق روال سایر عرضه ها در این روش، فرمول محاسبه قیمت پایانی، قیمت مبنا به اضافه پریمیوم خواهد بود.


مرجع قیمت مبنا در معاملات شمش بلوم، میانگین موزون هفتگی معاملات ۳ هفته آخر شمش بلوم در بورس کالا قبل از معامله نهایی در نظر گرفته شد.


وزارت صنعت از ۲۶ آبان سال قبل، نخستین گام اجرایی قراردادهای کشف پریمیوم را در راستای مدیریت هوشمند بازار و رفع دغدغه تولیدکنندگان برداشت و مصرف کنندگان استقبال ویژه ای از عرضه های شمش فولاد شرکت های جهان فولاد سیرجان، چادرملو و فولاد کاوه جنوب کیش کردند و ۱۷۵ هزار تن شمش بلوم در قالب ۲۷ قرارداد و ۱۲۰ تن مس شرکت ملی مس ایران در قالب ۶ قرارداد مورد معامله قرار گرفت.


کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی بورس کالا معامله می‌شود و طرفین متعهد می‌شوند در زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را براساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده) معامله کنند.


خریدار بخشی از بهای معامله را در زمان توافق به فروشنده پرداخت و تسویه مابقی وجه متعاقبا و براساس شرایطی انجام می‌شود که در زمان عقد قرارداد مشخص می‌شود. ساز و کار این قرارداد به گونه‌ای است که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله (حدود ۶ درصد ارزش علی‌الحساب معامله) را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه ضمان تودیع کنند.


در این قرارداد، ﭘرﻳﻤﻴﻮم مﺒﻠﻎ ﻳا درﺻﺪی است ﻛﻪ ﺟهت مﺤاسبه ﻗﻴﻤت نهاﻳﻲ بﻪ ﻗﻴﻤت مﺒنا اﺿاﻓﻪ ﻳا از ﻗﻴﻤت مﺒنا ﻛﺴر میشﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ است ﻛﻪ در زمان ﺗﻌﻴﻴﻦ شﺪه در اﻃﻼعﻴﻪ عرﺿﻪ، ﺗﻮسﻂ مرﺟﻊ مﻮرد ﻗﺒﻮل بﻮرس اعﻼم می‌شود. به این ترتیب، مﻌامﻠﻪ نهاﻳﻲ زمانی بین طرفین منعقد می‌شود ﻛﻪ در ﻗرارداد ﻛﺸﻒ ﭘرﻳﻤﻴﻮم ﻃرﻓﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺿﻮابﻂ بورس کالا، مﺘﻌهﺪ بﻪ انﺠام آن شده‌اند.


انتهای خبر

0
0