بتاسهم
1399/11/13
14:09
#وپارس به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه ش...

#وپارس به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۷۰۹۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود


انتهای خبر

0
0