کدال۳۶۰
1399/08/21
11:09
#ونیکی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ساختمان شخصی با کاربری اداری توسط شرکتهای زیر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/09/30 شر...

#ونیکی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ساختمان شخصی با کاربری اداری توسط شرکتهای زیر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایرانشرح رویداد:


خرید ساختمان شخصی با کاربری اداری توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی خاص ) ، شرکت آلومتک (سهامی عام ) و شرکت آلومراد (سهامی عام )جهت استفاده اداری
۱۳۹۹-۰۸-۲۱ ۱۱:۰۹:۴۸ (۶۸۹۷۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0