کارگزاری آبان
1399/10/29
08:15
📊#سخاش اطلاعیه 99/10/27 *سيمان خاش* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 4,928 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 105 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشاب...

📊#سخاش


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۷


*سیمان خاش*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۴,۹۲۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۱۰۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0