کدال۳۶۰
1399/08/12
11:14
#ثنور #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پاسخ به سوالات سازمان بورس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/03/31 شرکت سرمایه گذاری کوه نور ...

#ثنور


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پاسخ به سوالات سازمان بورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه گذاری کوه نورشرح رویداد:


پاسخ به سوالات سازمان بورس در خصوص گزارش فعالیت هییت مدیره
۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۱:۱۴:۵۰ (۶۸۸۹۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0