بولتن اقتصادی
1399/11/12
16:42
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی را در سال ۲۰۲۱ افزایش داد ▫️روز سه شنبه صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال ...

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی را در سال ۲۰۲۱ افزایش داد▫️روز سه شنبه صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ افزایش داد اما هشدار داد که هنوز عدم اطمینان فوق العاده ای در مورد این چشم انداز وجود دارد.

انتهای خبر

0
0