پارسیس تحلیل
1399/08/30
18:29
#سنگ_آهن ارزش بازار شرکتهای سنگ آهنی (هزار میلیارد تومان) با توجه به ابلاغیه جدید در خصوص نحوه کشف قیمت سنگ آهن در بورس کالا و اثرپذیری مستقیم ای...

#سنگ_آهنارزش بازار شرکتهای سنگ آهنی (هزار میلیارد تومان)با توجه به ابلاغیه جدید در خصوص نحوه کشف قیمت سنگ آهن در بورس کالا و اثرپذیری مستقیم این شرکتها از ابلاغیه مذکورنگاهی به ارزش بازار ۱۰ سال اخیر این شرکتها انداختیم.پ.ن : پارسیس تحلیلی پیرامون میزان این اثرپذیری در آینده خیلی نزدیک ارایه خواهد کرد.انتهای خبر

0
0