سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/11/13
11:56
#رصد_بازار #کاما معاملات جالب این سهم قابل توجه است!! 🍂🍂🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۱:۵۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖ شرکت سبد گردانی آرم...

#رصد_بازار


#کاما


معاملات جالب این سهم قابل توجه است!!🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۱:۵۶


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0