پایگاه خبری انتخاب
1399/11/09
20:44
♦️ کیفیت هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت ♦️ تنها ۱۵ روز هوای پاک از امسال برای پایتخت ثبت شده جزئیات در👇👇 entekhab.ir/002Vn1 🆔 @Entekhab_ir

♦️ کیفیت هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت♦️ تنها ۱۵ روز هوای پاک از امسال برای پایتخت ثبت شدهجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vn۱


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0