کدال۳۶۰
1401/02/19
16:29
#وکبهمن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ▪️ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در ...

#وکبهمن


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
▪️ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳,۱۴۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۶٪ افزایش داشته است.▪️ «وکبهمن» با سرمایه ثبت شده ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۷,۸۷۱,۵۱۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۱۶:۲۹:۴۹ (۸۷۸۵۰۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0