چارت های رامین جعفری
1400/05/13
23:25
#کرمان درگیر خط روند نزولی احتمال تشکیل الگوی سرو شانه کف رسیدن به حمایت محدوده 120 افزایش حجم بنظرم این دفعه میتونه خط روند رو بشکونه

#کرمان درگیر خط روند نزولی احتمال تشکیل الگوی سرو شانه کف رسیدن به حمایت محدوده ۱۲۰ افزایش حجم بنظرم این دفعه میتونه خط روند رو بشکونهانتهای خبر

0
0