کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/21
17:00
#ویژه افت محسوس ورد پول حقیقی به صندوق های #ETF با درآمد ثابت امروز شاهد ورود 21 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت...

#ویژهافت محسوس ورد پول حقیقی به صندوق های #ETF با درآمد ثابت
امروز شاهد ورود ۲۱ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایم. روند ورود و خروج پول به این صندوق ها نیز میتواند ما را در شناسایی نقاط برگشت بازار کمک کند.
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0