کدال۳۶۰
1401/05/30
17:48
#کگاز ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه شیشه و گاز #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/05/12 ساعت 09:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 850...

#کگاز


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه شیشه و گاز #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۵۳۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۷۱۲,۴۴۳ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۷:۴۹:۵۶ (۹۲۶۴۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0