کارگزاری آبان
1401/05/31
12:25
📊#ونیرو اطلاعیه 1401/05/31 *سرمایه گذاری نیرو* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع دعوی:...

📊#ونیرو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*سرمایه گذاری نیرو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع دعوی:الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه ۵۱۷۰۹ت/۳۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ مبنی بر فراهم نمودن شراط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی جهت تسفیه تسهیلات در یافتی شرکت انرژی گستر جم از محل صندوق توسعه ملی


طرف دعوی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


نتیجه نهایی:صدور رای قطعی مبنی بر الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه فوق الذکر
انتهای خبر

0
0