اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/06/02
18:22
🔺اوراق گام بلافاصله بعد از انتشار قابل تنزیل در بازار سرمایه است علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی: 🔹با تسهیل و ساده سازی انجام شده برای معامله...

🔺اوراق گام بلافاصله بعد از انتشار قابل تنزیل در بازار سرمایه استعلی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:🔹با تسهیل و ساده سازی انجام شده برای معامله اوراق گام طی یک ماه اخیر حجم انتشار این اوراق به رقم ۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید در حالی که حجم انتشار این اوراق از زمان راه اندازی آن در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ تا تیرماه سال ۱۴۰۲ معادل ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0