بتاسهم
1401/01/30
17:37
#ثاخت برخلاف 6 ماهه سال قبل امسال در 6ماهه 23 ریال سود محقق کرده است

#ثاخت برخلاف ۶ ماهه سال قبل امسال در ۶ماهه ۲۳ ریال سود محقق کرده است


انتهای خبر

0
0