نوآوران امین
1400/12/26
15:22
تولی پرس(#شتولی) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 31 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 14...

تولی پرس(#شتولی)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۳۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۴,۴۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۴۷۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۰۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0