کارگزاری آبان
1399/10/29
09:47
📈خدمات فنی و مهندسی نیز با فشار فروش داد و ستد می شوند.#رمپنا, #تابا, #رتكو, #رنيك, #تپولا پر عرضه های گروه اند.#خفولا با افزایش تقاضا همراه است.

📈خدمات فنی و مهندسی نیز با فشار فروش داد و ستد می شوند.#رمپنا, #تابا, #رتکو, #رنیک, #تپولا پر عرضه های گروه اند.#خفولا با افزایش تقاضا همراه است.


انتهای خبر

0
0