موج مثبت Positive Wave
1399/08/18
10:38
👆 #دلار محدوده 24100 تومان دلار از 32 هزار تومان نهایتش میاد 20-22 هزار تومان تو این مدت سهام ها 1/3 شدن #شاخص_جعلی الان باید 800 هزار واحد با...

👆#دلار محدوده ۲۴۱۰۰ توماندلار از ۳۲ هزار تومان نهایتش میاد ۲۰-۲۲ هزار تومانتو این مدت سهام ها ۱/۳ شدن#شاخص_جعلی الان باید ۸۰۰ هزار واحد باشه نه ۱۲۰۰@Waveplus

انتهای خبر

0
0