بورس۲۴
1401/04/02
11:54
فروش خرداد «کخاک» تغییری نداشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع خاک چینی ایران در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۱۹۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد

فروش خرداد «کخاک» تغییری نداشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع خاک چینی ایران در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۱۹۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در خرداد ماه نیز فروش ۸۴ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.کخاک
انتهای خبر

0
0