بولتن اقتصادی
1399/10/09
11:13
جواب پیامک را ندهید مشمول مالیات خانه خالی می شوید ▫️ معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال تطبیق اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی با...

جواب پیامک را ندهید مشمول مالیات خانه خالی می شوید▫️ معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال تطبیق اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی با قانون قبلی برای اعمال مالیات هستیم گفت: حدود ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه ارسال شده که عدم پاسخ و اصلاح وضعیت سکونتی آنها به منزله خالی بودن واحد مدنظر تلقی می شود.

انتهای خبر

0
0