پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
10:48
نماینده مجلس: 🔹راه‌اندازی دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها جنبه علمی دارد 🔹 ورود نظامیان به دانشگاه‌ها همچنان ممنوع است جزئیات در👇👇 https://www.e...

نماینده مجلس:


🔹راه‌اندازی دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها جنبه علمی دارد🔹 ورود نظامیان به دانشگاه‌ها همچنان ممنوع استجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲w۶S


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0