کدال۳۶۰
1401/03/03
17:45
#کسرام #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت پارس سرام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 81,947 میلیون ریال از م...

#کسرام


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت پارس سرام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۸۱,۹۴۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۳٪ افزایش داشته است.▪️«کسرام» با سرمایه ثبت شده ۹۸۱,۲۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۰۴,۵۲۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۷:۴۵:۱۲ (۸۸۷۰۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0