آواتحلیل
1400/01/15
08:53
#بررسی_گزارش_کدال #وبملت ✅ درآمد تسهیلات بانک در اسفند ماه با 107 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به 6 هزار و 551 میلیارد تومان رسیده است. ✅ سود پر...

#بررسی_گزارش_کدال #وبملت✅ درآمد تسهیلات بانک در اسفند ماه با ۱۰۷ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان رسیده است.✅ سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با ۱۵۸ درصد رشد نسبت به ماه گذشته در سطح ۵ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان قرار گرفت.✅ در نتیجه بانک در این ماه حدود ۱ هزار و ۲۷ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته است.✅ تراز بانک در ۱۲ ماهه سال ۹۹ مجموعا ۱۶ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان مثبت بوده که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.قیمت سهم ۴۲۰ تومان است و در یک ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است...انتهای خبر

0
0