بورس۲۴
1401/04/07
17:23
فروش عالی زیرمجموعه های «فزر» در ۳ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت پویا زرکان آق دره در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۴۴ میلیارد تومان درآمد ناشی از استخراج کانسنگ طلا شناسایی نمود.

فروش عالی زیرمجموعه های «فزر» در 3 ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پویا زرکان آق دره در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۴۴ میلیارد تومان درآمد ناشی از استخراج کانسنگ طلا شناسایی نمود.


فزر بیان داشت در خصوص کانسنگ طلا با عیار ۰.۳۷۵۹ گرم بر تن مقدار فروش رفته فوق از محل دپوی کانسنگ باطله سال های قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.


هم چنین در شرکت های تابعه ( فرآوری پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ) فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۷۳۲ میلیارد ریال است و فروش فصل بهار سال ۱۴۰۱ جمعا مبلغ ۵،۷۶۰ میلیارد ریال است.


فزر
انتهای خبر

0
0