سهام بنیادی
1400/01/15
13:24
#درخواستی #کاما ۱۴۰۰/۱/۱۵ 📉 حمایت اصلی اول ۱۱۱۰ 🏴‍☠️ حد ضرر ۱۰۶۰ 🔰 در صورت فعال شدن حد ضرر، احتمال ادامه اصلاح تا ۸۲۵ وجود دارد 📈 چالش اول ۱۴۸۵...

#درخواستی #کاما ۱۴۰۰/۱/۱۵📉 حمایت اصلی اول ۱۱۱۰🏴☠️ حد ضرر ۱۰۶۰🔰 در صورت فعال شدن حد ضرر، احتمال ادامه اصلاح تا ۸۲۵ وجود دارد📈 چالش اول ۱۴۸۵ (مقاومتی که اخیرا بهش پولبک زده شده)👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0