کدال۳۶۰
1400/11/19
15:19
#قشیر ادامه #تعلیق_نماد معاملاتی به درخواست ناشر شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد 1400-11-19 15:19:45 (852032) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#قشیر


ادامه #تعلیق_نماد معاملاتی به درخواست ناشر شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد۱۴۰۰-۱۱-۱۹ ۱۵:۱۹:۴۵ (۸۵۲۰۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0