همفکران
1399/11/10
12:28
#خبرهای‌‌‌_موثر 📌 ظریف: تصور اینکه روابط شخصی من با بایدن می تواند به یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک کمک کند، اشتباه است با بایدن روابط نزدیکی نداشت...

#خبرهای‌‌‌_موثر📌 ظریف:


تصور اینکه روابط شخصی من با بایدن می تواند به یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک کمک کند، اشتباه استبا بایدن روابط نزدیکی نداشته ام؛ تعاملاتم با او کاملا حرفه ای استدولت بایدن می تواند تنش زدایی میان تهران و واشنگتن را آغاز کند.

انتهای خبر

0
0