مجید سلطانی
1399/08/12
09:57
از هفته آینده دیگر بحث انتخابات امریکا تمام است و باید بریم سراغ انتخابات ایران و چند ماهی هم اونجا وقت بگذرونیم 😄

از هفته آینده دیگر بحث انتخابات امریکا تمام است و باید بریم سراغ انتخابات ایران و چند ماهی هم اونجا وقت بگذرونیم 😄


انتهای خبر

0
0