مجید سلطانی
1399/09/23
10:31
پروژه سازی و باد کردن سهام علت نیست، در واقع راهکاریست که از بی تفاوتی حقوقی های سهام بزرگ در طول سالیان ایجاد شده است. بجز چند ماه ابتدای امسال که...

پروژه سازی و باد کردن سهام علت نیست، در واقع راهکاریست که از بی تفاوتی حقوقی های سهام بزرگ در طول سالیان ایجاد شده است. بجز چند ماه ابتدای امسال که آنهم دلیلش مشخص است، هیچوقت نه کسی از سهام بزرگ بازار حمایت کرد و نه سهامداری رغبتی به خرید این سهام داشت ! علیرغم ارزندگی بالای این سهام !


سهامی مثل #فارس #وغدیر #تاپیکو ... که بیش از ۸۰ درصد بازا ما هستند، عملا خارج از بازار بودند !


بازار ما را #کترام #کسرام #بکاب .... می ساختند


و این جای تاسف است!انتهای خبر

0
0