نوآوران امین
1401/03/10
18:37
صنعت غذایی کورش(#غکورش) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 11 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با ...

صنعت غذایی کورش(#غکورش)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۲,۷۸۷,۰۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۸,۷۹۹,۸۴۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۲۶۹۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0