اقتصاد آنلاین
1400/05/24
14:59
🔻تکمیلی/ جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد 🔹 شبکه المیادین اعلام کرد علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به كابل رسيده ...

🔻تکمیلی/ جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد🔹 شبکه المیادین اعلام کرد علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به کابل رسیده و قرار است عهده دار ریاست دولت موقت شود.


🔹 به گفته منابع غیررسمی، اشرف غنی افغانستان را ترک کرده و خبر رسمی بزودی اعلام می شود.
انتهای خبر

0
0