نوآوران امین
1401/02/11
17:07
قند ارومیه(#قاروم) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/10/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 131 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماه...

قند ارومیه(#قاروم)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۳۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۸۸۲,۴۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۶,۶۶۸,۰۴۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۳۶۴۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0