آتی کالا
1400/01/08
08:30
نگین تیر و مجددا واکنش به سقف کانال و افت قیمت تا محدوده 13000، که در صورت از دست دادن محدوده 12850 با حمایت 12700 در میدلاین مواجه است.

نگین تیر و مجددا واکنش به سقف کانال و افت قیمت تا محدوده ۱۳۰۰۰، که در صورت از دست دادن محدوده ۱۲۸۵۰ با حمایت ۱۲۷۰۰ در میدلاین مواجه است.انتهای خبر

0
0