بورس۳۶۵
1399/08/19
19:49
#خروج_پــول_حــقــیــقــی نماد هایی که در جریان معاملات امروز بیشترین ( #خروج ) پول حقیقی ها را داشتند ...........................................

#خروج_پول_حقیقی
نماد هایی که در جریان معاملات امروز بیشترین ( #خروج ) پول حقیقی ها را داشتند
..............................................................《تاریخ : دوشنبه ۱۹ آبان》🔹آدرس صفحه اینستاگرام ما:


instagram.com/BOURSE_۳۶۵انتهای خبر

0
0