پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
12:06
امام جمعه یاسوج: 🔹برخی می‌گویند گرانی‌ها هم تقصیر روحانیون است‌ 🔹ما نه پولی در دسترس داریم و نه اختیاری در عزل و نصب‌ها؛ به نام ما و به کام دیگرا...

امام جمعه یاسوج:


🔹برخی می‌گویند گرانی‌ها هم تقصیر روحانیون است🔹ما نه پولی در دسترس داریم و نه اختیاری در عزل و نصب‌ها؛ به نام ما و به کام دیگران استجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXu


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0