بورس۲۴
1401/02/28
18:20
عملکرد ۱۲ ماهه «غدیس»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت پاکدیس صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

عملکرد 12 ماهه «غدیس»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پاکدیس صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پاکدیس در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۱۲۷۹ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱۴۹ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۳۲۷ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.


غدیس
انتهای خبر

0
0