آواتحلیل
1400/09/08
08:51
#بررسی_گزارش_کدال #های_وب ✅ های وب طبق معمول هر سال در پاییز روند نزولی داشته است. درآمد شرکت در آبان 201 میلیارد تومان است که 6 درصد نسبت به م...

#بررسی_گزارش_کدال #های_وب✅ های وب طبق معمول هر سال در پاییز روند نزولی داشته است. درآمد شرکت در آبان ۲۰۱ میلیارد تومان است که ۶ درصد نسبت به مهر ماه کاهش نشان می دهد. درآمد شرکت نسبت به متوسط هفت ماه گذشته هم ۷ درصد نزول داشته است.✅ مهمترین قلم درآمد شرکت از ارائه خدمات عمده فروشی و استفاده از امکانات توسط سایر شرکت های دارنده پروانه است که در آبان ۹ درصد نسبت به مهر ماه رشد داشته اما ۲۷ درصد پایین تر از متوسط ماههای قبل است.✅ شرکت در هشت ماهه نخست سال جاری جمعا ۱۷۲۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد یافته است.📉آخرین قیمت سهم ۸۵۸ تومان است و در یک ماه گذشته ۱ درصد کاهش داشته است...انتهای خبر

0
0