کارگزاری سهام بارز
1399/09/17
09:02
#عرضه_اولیه #مدیریت_سرمایه_گذاری_کوثر_بهمن نماد: #وکبهمن حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 100 سهم دامنه قیمت: 14200 تا 14484 ریال زمان ثبت سفارش: سه ...

#عرضه_اولیه


#مدیریت_سرمایه_گذاری_کوثر_بهمننماد: #وکبهمنحداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۱۰۰ سهم


دامنه قیمت: ۱۴۲۰۰ تا ۱۴۴۸۴ ریال


زمان ثبت سفارش: سه شنبه ۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳ تا ۱۷


تخصیص عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


انتهای خبر

0
0