نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/20
16:08
#خبر_مثبت ولی اسماعیلی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس: کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را برای حمایت از سهامداران خرد پی...

#خبر_مثبتولی اسماعیلی عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس:کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را برای حمایت از سهامداران خرد پیگیری می‌کند.برخورد دستگاه قضایی با حقوقی‌های متخلف اعتماد به بازار سرمایه را برمی‌گرداند.

انتهای خبر

0
0