بولتن اقتصادی
1399/11/12
16:42
سقوط شدید قیمت ملک در ترکیه و دبی/ سرمایه ایرانیان دود شد! 🔹بررسی‌ها نشان می دهد که میانگین قیمت مسکن در کشورهای مقصد ایرانیان از جمله ترکیه، ارمن...

سقوط شدید قیمت ملک در ترکیه و دبی/ سرمایه ایرانیان دود شد!🔹بررسی‌ها نشان می دهد که میانگین قیمت مسکن در کشورهای مقصد ایرانیان از جمله ترکیه، ارمنستان و دبی طی دوره پاندمی کرونا کاهش قابل توجهی داشته است

انتهای خبر

0
0