کارگزاری آبان
1400/07/25
09:28
📈فراورده های نفتی امروز با نوسان قیمت ها داد و ستد می شوند.#شپنا, #شبريز, #شاوان, #شبهرن, #شپاس و #شرانل با گرایشی منفی متعادل اند.#شبندر, #شسپا و ...

📈فراورده های نفتی امروز با نوسان قیمت ها داد و ستد می شوند.#شپنا, #شبریز, #شاوان, #شبهرن, #شپاس و #شرانل با گرایشی منفی متعادل اند.#شبندر, #شسپا و #شراز مثبت و متعادل اند.#شزنگ با افزایش تقاضا معامله می شود.


انتهای خبر

0
0