سهامیاب - آموزش بورس
1401/01/10
08:52
#سیمانی ✍🏻در گروه سیمانی، شاهد معاملاتی دوسویه با برتری خریداران هستیم. همچنین با بررسی گزارش‌های ماهانه، به این نتیجه رسیدیم که قطعی گاز، تاثیر ب...

#سیمانی✍🏻در گروه سیمانی، شاهد معاملاتی دوسویه با برتری خریداران هستیم. همچنین با بررسی گزارش‌های ماهانه، به این نتیجه رسیدیم که قطعی گاز، تاثیر بااهمیتی بر روی تولید شرکت‌ها نگذاشته، کمااینکه ارزش فروش اکثر شرکت‌ها در زمستان نسبت به دوره مشابه سال قبل به اوج رسیده است. همین عامل سبب خوشبینی فعالان بازار به سال مالی جدید سیمانی‌ها شده است.🌇 از #ستران آغاز می‌کنیم که پس از یک رشد خوب ۴۰ درصدی اکنون در یک قدمی مقاومت ۲.۴۰۰ تومانی قرار گفته است. لذا انتظار می‌رود ستران پس از رفت و برگشت کوتاهی به سمت اهداف ۲.۸۰۰ تومانی حرکت کند.🌃در طرف دیگر #سهرمز را داریم که فقط ۵ درصد تا مقاومت ۱.۷۰۰ تومانی فاصله دارد. چنانچه سهرمز موفق به تثبیت بالای سطوح مذکور گردد، پتانسیل یک رشد ۱۰ درصدی دیگر را خواهد داشت.🏢و در آخر #ساربیل با نفوذ به سد ۲.۲۵۰ تومانی چند روزی است با اقبال بازار همراه شده است. چنانچه تقاضای شکل گرفته در روز‌های آتی نیز پایدار باشد ساربیل مسیر همواری تا هدف ۳.۰۰۰ تومانی خواهد داشت.در این گروه نمادهایی نظیر #سفارس #سپاها #سشمال و #سشرق را بیشتر باید زیر نظر داشت.✅ 📊👈سهام یابانتهای خبر

0
0