نوآوران امین
1400/01/08
10:44
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (#قپیرا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ✅ا...

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (#قپیرا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱✅افزایش ۱۰.۷ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۱۵.۳۹ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۸


✅رشد ۳۱.۵۶ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0