خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/06
21:30
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | #وگستر | 📆 1399/10/06 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 7,922 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 25,300 ♦️ق...

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | #وگستر |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۷,۹۲۲🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۲۵,۳۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها:♦️ P/NAV: ٪۳۱۹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0