کدال۳۶۰
1399/10/29
10:09
#وسیلام خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمایه گذاری استان ایلام 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ 1399-10...

#وسیلام


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۰:۰۹:۴۸ (۷۱۳۱۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0